Erfbelastingtarieven in 2018

Het tarief van artikel 24 lid 1 SW (Successiewet)

Belaste verkrijging          l. Partners en kinderen       l A. Kleinkinderen     ll. Anderen

na vrijstelling

0              123.248               10%                                18%                           30%

123.248   en hoger             12.320        20%              22.176         36%       36.960      40%  

                                                                                                                      over het  hogere

 Vrijstellingen erfbelasting

Artikel 32-1-4-a  (partner)                                                                             643.194

Artikel 32-1-4-b  (invalide kind)                                                                     61.106

Artikel 32-1-4-c   (kind)                                                                                  20.371
Artikel 32-1-4-d   (kleinkind)                                                                          20.371
Artikel 32-1-4-e   (ouder)                                                                                48.242
Artikel 32-1-4-f   (overige verkrijgen)                                                              2.147
Artikel 32 lid 2    (pensioenimputatie)                                                           166.161

 Vrijstellingen schenkbelasting

Artikel 33 onder 5           (kind)                                                                      5.363
Artikel 33 onder 5           (eenmalige verhoging voor kind 18-40 jaar)        25.731

Artikel 33 onder 5           (extra verhoging eigen woning/studie)                 53.602

Artikel 33 onder 6           (overgangsregel voor eigen woning)                  100.800

Artikel 33 onder 7           (overige verkrijger)                                                 2.147

Pensioenimputatie

Bij vrijstelling voor een partner ad € 642.194 wordt gekort wanneer ten gevolge van het overlijden (van erfbelasting) vrijgestelde pensioenrechten en/of lijfrente-uitkeringen worden verkregen. De korting bedraagt de helft van de waarde van het pensioen of de lijfrente-uitkering onder aftrek van dertig procent latente inkomstenbelasting. De vrijstelling voor een partner bedraagt echter nimmer minder dan € 166.161

Artikelen

Exoneratie

De informatie op deze website en in aan deze website gekoppelde artikelen is zorgvuldig samengesteld. Schretlen Notaris is echter niet verantwoordelijk en wijst iedere aansprakelijkheid af voor en/of in verband met alle gevolgen en/of schade van een eigenmachtige toepassing op basis van de inhoud hiervan.