In dit jaar overstappen naar een BV en toch alle opties open houden

Is voor u een eenmanszaak of een BV fiscaal de aantrekkelijkste vorm ? Een BV betaalt over de winst maximaal 25 % Vennootschapsbelasting.


Overigens, wil een BV fiscaal aantrekkelijk zijn, dan moet u structureel een winst maken van zo'n € 150.000,--. Gaat dat dit jaar (weer) lukken? Of is het beter om een jaartje te wachten?

Als ondernemer weet u niet precies wat het jaar gaat brengen. Hoe houdt u alle mogelijkheden open ?

Via een Intentieverklaring. Hiermee houdt u de overstap naar een BV open zonder uw oude ‘eenmanszaakschepen’ achter u te verbranden ? De belastingdienst registreert deze van u ontvangen intentieverklaring. Daarmee verkrijgt u het recht om met terugwerkende kracht uw eenmanszaak om te zetten in een BV.

U heeft echter nog alle vrijheid om hiervan al dan niet gebruik te maken. Let daarbij wel op termijnen

Als u ruisend (met fiscale afrekening over winsten en nog te belasten reserves in de eenmanszaak) de bv in wilt, heeft de intentieverklaring een terugwerkende kracht van 3 maanden. Deze moet dan dan vóór 1 april van dit jaar door de belastingdienst ontvangen zijn. De op te richten BV is dan met terugwerkende kracht vanaf 1 januari van dit jaar van kracht. U moet de BV wel binnen 9 maanden na 1 januari oprichten, dus vóór 1 oktober aanstaande.

Kiest u voor een geruisloze (met overname van de verborgen belastingclaim en tegen de boekwaarden) omzetting, dan zijn deze termijnen 9 respectievelijk 15 maanden. De intentieverklaring moet dan vóór 1 oktober van dit jaar zijn geregistreerd. En de oprichting van de BV moet dan vóór 1 april van het volgend jaar zijn gerealiseerd.

Ondernemen is vooruitzien. De toekomst naar je hand kunnen zetten is onmogelijk. Een klein beetje lukt het hiervóór wel. En een gunstiger belastingtarief is dan de beloning. Een succesvol dit jaar !

Artikelen

Exoneratie

De informatie op deze website en in aan deze website gekoppelde artikelen is zorgvuldig samengesteld. Schretlen Notaris is echter niet verantwoordelijk en wijst iedere aansprakelijkheid af voor en/of in verband met alle gevolgen en/of schade van een eigenmachtige toepassing op basis van de inhoud hiervan.