Trouwen, geregistreerd partnerschap of samenwonen ?

Of u ongehuwd samenleeft of gehuwd bent, maakt juridisch nogal een verschil. De keuze voor het één of het ander, hoeft u echter niet te laten afhangen van deze juridische gevolgen. U kunt immers de juridische gevolgen van uw samenlevingsvorm zo regelen zoals u het wilt. Dit gebeurt bijvoorbeeld in een samenlevingscontract, in huwelijkse voorwaarden en/of in testamenten.

Wij kunnen met u tijdens een bespreking op ons kantoor de verschillende mogelijkheden, voor uw specifieke situatie, tegen elkaar afwegen. Zo'n gesprek is een belangrijk onderdeel van het opstellen van huwelijkse voorwaarden of een samenlevingscontract. Daarbij komen onder andere aan de orde wat er gebeurt bij het ontstaan van ondernemingsschulden, bij uit elkaar gaan of bij overlijden .

Hieronder worden enkele kwesties aangestipt die verband houden met samenwonen of trouwen.

Beschermen vermogen tegen schuldeisers (van uw onderneming) 

Een eigen bedrijf brengt risico’s met zich mee. Er worden investeringen gedaan en u kunt aansprakelijk worden gesteld.

Indien u trouwt en niets regelt, dan trouwt u in gemeenschap van goederen. Eventuele schuldeisers van één van u beiden, kunnen zich verhalen op de gemeenschap van goederen, op het gezamenlijke vermogen, dus ook op hetgeen dat op naam staat van de ander. Als u huwelijkse voorwaarden op stelt, kunnen schuldeisers slechts de bezittingen uitwinnen van de echtgenoot die de schulden aanging.

In hoeverre wilt u vermogen onderling delen bij echtscheiding ?

De huwelijkse voorwaarden bepalen vaak daarom dat er geen gemeenschap van goederen is. Schuldeisers kunnen zich niet verhalen op het vermogen van de ander. Dit heeft echter niet automatisch tot gevolg dat bij een eventuele scheiding niets wordt gedeeld ! Het is namelijk mogelijk in de huwelijkse voorwaarden af te spreken dat u bij uit elkaar gaan onderling een afrekening maakt  alsóf u in gemeenschap van goederen bent getrouwd. Hiervan kunt u vervolgens weer het een en ander uitzonderen. Te denken valt hierbij aan bezittingen die u al had vóór het huwelijk, ondernemingsvermogen, schenkingen van de ouders, en erfenissen. De waarde van deze uitzonderingen wordt dan niet in de verrekening tussen u beiden betrokken. Een reden om (een deel van) het vermogen wel te delen, kan bijvoorbeeld zijn dat één van u beiden minder is gaan werken, maar wel op een andere wijze een bijdrage levert aan uw samenleven en samenzorgen.

Hetgeen u onderling wilt delen bij scheiding, staat aldus los van uw wens om vermogen van de een te onttrekken aan verhaal van schuldeisers van de ander.

Huwelijkse voorwaarden: regelen ook uw overlijden

Als u trouwt in gemeenschap van goederen, is ieders nalatenschap de helft van alles wat u samen hebt. (En dat laatste is de beide vermogens bij elkaar opgeteld.) U kunt met huwelijkse voorwaarden de beide vermogens gescheiden houden bij overlijden. Dit kan zeer belangrijk zijn bij kinderen uit een eerder huwelijk: De eigen kinderen krijgen zo uiteindelijk alleen het vermogen van de eigen ouder, niet een deel van het vermogen van de stiefouder.

Erfbelasting besparen in huwelijkse voorwaarden

Indien u in huwelijkse voorwaarden afspreekt dat bij échtscheiding niet alles onderling wordt gedeeld, kunt u nog steeds afspreken dat bij overlijden de vermogens wél volledig worden gedeeld. Hiermee kunt u erfbelasting besparen. Stel, het vermogen van de man is 500.000 en dat van de vrouw 100.000. Als er niet wordt gedeeld bij overlijden, dan is nalatenschap van de man 500.000 euro. Dit heeft, als er kinderen zijn, mogelijk tot gevolg dat er meer erfbelasting over hetgeen de kinderen erven moet worden betaald wanneer de man overlijdt. Indien er bij overlijden wel wordt gedeeld, op grond van de huwelijkse voorwaarden, dan is de nalatenschap van de man 300.000 (500.000 + 100.000 gedeeld door twee personen). Zijn nalatenschap is daardoor op papier, en zo voor de erfbelasting, kleiner, waardoor minder erfbelasting verschuldigd is.

Elkaar de gezamenlijke woning nalaten, met een samenlevingscontract

Het samenlevingscontract kan regelen dat alle gemeenschappelijke zaken bij overlijden naar de langstlevende gaan. Te denken valt aan een gezamenlijk aangekochte woning, of gezamenlijke bankrekeningen. Zonder iets te regelen, zou de helft van de overleden partner naar diens familie vererven, waardoor de overblijvende partner in de problemen komt. Zelfs als de familie van de overleden partner diens helft gunt aan de overgebleven partner, dan kwalificeert dit als een schenking, en is er schenkbelasting verschuldigd. Indien u ook privé-bezittingen na wilt laten aan uw partner, dan is het overigens nodig om testamenten op te stellen.

Eigen geld geïnvesteerd in de gezamenlijke woning

Indien u eigen geld investeert in de woning die u samen aankoopt, dan is het raadzaam hierover iets af te spreken in een samenlevingscontract of huwelijkse voorwaarden. Mocht u immers ooit uit elkaar gaan, dan is het van groot belang dat duidelijk is welk bedrag dient te worden terugbetaald en wanneer. Zonder regeling hieromtrent kunnen er dure discussies met advocaten ontstaan als het misgaat.

Ook kan het zijn dat het in de woning geïnvesteerde, afkomstig is uit een lening of schenking van de ouders. Zeker in dat geval is het verstandig om u te laten adviseren. Als de ouders helpen bij de aankoop van een woning, zijn er diverse constructies denkbaar op het gebied van lenen of schenken. Belastingen, zoals inkomstenbelasting en schenkbelasting, spelen hierbij een grote rol.

 


 

 

Artikelen

Exoneratie

De informatie op deze website en in aan deze website gekoppelde artikelen is zorgvuldig samengesteld. Schretlen Notaris is echter niet verantwoordelijk en wijst iedere aansprakelijkheid af voor en/of in verband met alle gevolgen en/of schade van een eigenmachtige toepassing op basis van de inhoud hiervan.