Erfbelastingtarieven in 2019

Het tarief van artikel 24 lid 1 SW (Successiewet)

Belaste verkrijging          l. Partners en kinderen       l A. Kleinkinderen     ll. Anderen

na vrijstelling

0              124.727               10%                                18%                           30%

124.727   en hoger             12.472        20%              22.450         36%       37.418      40%  

                                                                                                                      over het  hogere

 Vrijstellingen erfbelasting

Artikel 32-1-4-a  (partner)                                                                             650.913

Artikel 32-1-4-b  (invalide kind)                                                                     61.840

Artikel 32-1-4-c   (kind)                                                                                  20.616
Artikel 32-1-4-d   (kleinkind)                                                                          20.616
Artikel 32-1-4-e   (ouder)                                                                               48.821
Artikel 32-1-4-f   (overige verkrijgen)                                                               2.173
Artikel 32 lid 2    (pensioenimputatie)                                                          168.155

 Vrijstellingen schenkbelasting

Artikel 33 onder 5           (kind)                                                                      5.428
Artikel 33 onder 5           (eenmalige verhoging voor kind 18-40 jaar)        26.040

Artikel 33 onder 5           (extra verhoging eigen woning/studie)                 54.246

Artikel 33 onder 6           (overgangsregel voor eigen woning)                  102.010

Artikel 33 onder 7           (overige verkrijger)                                                 2.173

Pensioenimputatie

Bij vrijstelling voor een partner ad € 642.194 wordt gekort wanneer ten gevolge van het overlijden (van erfbelasting) vrijgestelde pensioenrechten en/of lijfrente-uitkeringen worden verkregen. De korting bedraagt de helft van de waarde van het pensioen of de lijfrente-uitkering onder aftrek van dertig procent latente inkomstenbelasting. De vrijstelling voor een partner bedraagt echter nimmer minder dan € 168.155

Artikelen

Exoneratie

De informatie op deze website en in aan deze website gekoppelde artikelen is zorgvuldig samengesteld. Schretlen Notaris is echter niet verantwoordelijk en wijst iedere aansprakelijkheid af voor en/of in verband met alle gevolgen en/of schade van een eigenmachtige toepassing op basis van de inhoud hiervan.