Ondernemerstestament

Ondernemerstestament

De ondernemer met een goedlopend bedrijf in de aanleg van telecommunicatienetwerken is in zijn nopjes. Hij werkt voor grote opdrachtgevers en heeft zijn bedrijf klaar voor de toekomst. Zijn dochter wacht in de coulissen als opvolger. Hij heeft al afspraken gemaakt over een verdergaande samenwerking als voorbereiding op de definitieve overname. Straks zal dochter het pakket aandelen in de BV van vader overnemen en hem opvolgen.

Dan gebeurt er iets tragisch: Vader verongelukt op een zakenreis. Er blijkt er geen behoorlijk testament te zijn. Ook andere regelingen om een soepele overgang van het bedrijf op dochterlief te waarborgen zijn afwezig.

Jammer, nu zit de hele familie ineens in de onderneming. Onduidelijk is wie de zeggenschap uitoefent. In de besloten vennootschap is de bestuurder, vader, weggevallen. Dochter is samen met haar moeder, broer en zus erfgenaam en aandeelhouder in het bedrijf. Wie gaat dat nu besturen ? Onenigheid en discussie tussen de familie liggen op de loer. Onbestuurbaarheid dreigt. Bovendien ziet het ernaar uit dat de familie duur uitgekocht moet worden door dochter, wil de familie haar pakket aan haar afstaan. Hoe krijgt zij dat allemaal gefinancierd ?

Dit had allemaal geregeld kunnen worden door op tijd een aantal stappen te nemen. Als eerste was hier een goed ondernemerstestament op zijn plaats geweest. Daarin wordt bijvoorbeeld het bedrijf aan de dochter gelegateerd. Tevens is de dochter executeur-testamentair zodat zij dit legaat ook kordaat en slagvaardig zonder bemoeienis van de andere erfgenamen kan uitvoeren. De rest van de familie kan schadeloos gesteld worden, ook weer door een bepaling in het testament op te nemen tot een uitkering van hun erfdeel in termijnen, zodat de solvabiliteit van het bedrijf niet in gevaar komt.

Ook had in dit testament gedacht kunnen worden aan een deskundige bewindvoerder, die de dochter bijstaat in de bedrijfsvoering. Dit om de continuïteit van het bedrijf verder te waarborgen. Dochter groeit er dan onder zijn hoede verder in.

Een andere stap was bijvoorbeeld geweest het certificeren van de aandelen in de vennootschap. Dit is het afsplitsen van de waarde van een aandeel van het stemrecht. (Stemrechtloze aandelen is een alternatief hiervoor) Vader houdt deze zeggenschap als bestuurder van de stichting, waarin de aandelen ondergebracht worden. Deze stichting geeft deze certificaten uit ten behoeve van de overige erfgenamen. Vader wijst als zijn opvolgend bestuurder van de stichting zijn dochter aan. Zo heeft de beoogd opvolger het bij een plotseling overlijden van vader het voor het zeggen en komt de rest van de familie economisch niets te kort omdat zij kunnen delen in de waarde van de onderneming via de door hen geërfde certificaten van aandelen.

Niet in de laatste plaats: Een goed testament zorgt er ook voor dat de opvolger maximaal gebruik kan maken van de zeer lage erfbelasting. Sinds 2010 wordt over het eerste miljoen euro aan ondernemingsvermogen helemaal geen erfbelasting betaald. Over hetgeen meer dan dat geerfd wordt is slechts 17 % belast met erfbelasting. Zo is de uiteindelijke belastingdruk, als er als erfbelasting verschuldigd is, vaak maar maximaal 2 % over de waarde van het ondernemingsvermogen.

Kortom, als alles, met hulp van deskundige adviseurs, goed en tijdig geregeld was geweest, was de familie niet in deze lastige situatie terecht gekomen.

Nadere inlichtingen ? Bel mr. K.J.M. Schretlen, 0492-370090