Huis en Hypotheek

Diensten en thema's

Koopovereenkomst

Koopovereenkomst

De koopovereenkomst wordt ook wel de voorlopige koopakte genoemd. Het sluiten daarvan is de eerste stap, en een heel belangrijke, in de verwerving van de eigendom van het gewilde huis.

Het woord “voorlopig” is echter een beetje misleidend. Er is namelijk een definitieve schriftelijke afspraak tussen de partijen over de verkoop en koop van het huis. Het woord “voorlopig” verwijst daarom alleen maar naar de op de koopovereenkomst volgende leveringsakte. Dit is de tweede stap. In deze akte wordt het huis in eigendom overgedragen door de verkoper aan de koper. Deze leveringsakte wordt daarna ingeschreven in het kadaster, dat de eigendomsoverdracht registreert. Het kadaster vermeldt dan de nieuwe eigenaar in het register.

Daarmede is de eigendomsoverdracht voltooid en heeft de koper zijn huis in eigendom.

Het verwerven van eigendom van een huis bestaat dus uit 3 stappen: de koopovereenkomst, de levering en de inschrijving daarvan in het Kadaster.

De notaris is al in het stadium van het sluiten van de koopovereenkomst als deskundige aanwezig. Partijen leggen daarin immers vast dat het huis onder bepaalde ( in de overeenkomst vermelde) voorwaarden, tegen een bepaalde prijs en op een afgesproken datum via de leveringsakte eigendom van de koper zal worden.

Als de koopakte zonder notariële tussenkomst opgesteld is, zijn daarin soms nog niet alle juridische haken en ogen zoals bijvoorbeeld bodemvervuiling geregeld. En ook is te denken aan de ontbindende voorwaarden. Bijvoorbeeld de afspraak dat de koper van de koop af kan komen wanneer hij uw financiering niet binnen een bepaalde tijd rond kan krijgen. Of wanneer de koper de vereiste huisvestigingsvergunning niet krijgt, die in sommige gemeenten bij een koop beneden een bepaalde kooprijs vereist is of die voor de tot kamer verbouwde garage nooit afgegeven is.

In dit rijtje kunnen ook erfdienstbaarheden genoemd worden. Dit zijn rechten die een beperkte inbreuk maken op de eigendom, zoals bijvoorbeeld een recht van overpad van de buren. Ook bijzondere bepalingen kunnen voor de koper van belang zijn. Zoals bijvoorbeeld verkoopregulerende bepalingen of een voorkeursrecht van koop.

Juist dit soort aspecten kunnen aanleiding zijn om een huis wel of niet te kopen.

Daarom verdient het de voorkeur dat de notaris wordt ingeschakeld voordat de koopovereenkomst wordt ondertekend. En als hij al is ondertekend zal de notaris partijen attenderen op aanwezige risico’s en onzekerheden die dan alsnog tussen partijen geregeld moeten worden.

De notaris biedt de noodzakelijke deskundige begeleiding en advisering op juridisch gebied. Als onafhankelijk raadsman houdt hij daarbij de belangen van alle partijen in de gaten. 

 

Bezoekadres

Dorpsstraat 127
5731 JH Mierlo

Correspondentieadres

Postbus 70
5730 AB Mierlo